Vzácni a milovaní,
 

modlime sa dnes za vymenovanie

generálneho prokurátora podľa Božieho výberu

a Božieho srdca.


Ďakujeme za Vašu účasť a nasadenie.

PODNET ŠPECIÁL