top of page

„RUSKÁ JAR“

Pozývame vás k modlitbám za „Ruskú jar“ (Sk 3:19-20) - konkrétne:

 

  • za odhalenie skutočnej tváre duchovnej mocnosti, ktorá je v pozadí duchovného zaslepenia v tejto krajine... (Jn 3:19-21; Ž 46:3-4)🙏🏻

  • za zlomenie moci tejto manipulácie, oklamania,  čarodejníctva, zvodu... (kult osobnosti; nacionalizmus – falošná a pyšná identita; ideológia – falošné presvedčenia; mentalita  utláčateľa – hriešny spôsob uplatňovania svojho presvedčenia...)  (Zj 3:8-10)🙏🏻

  • za odhalenie skutočného stavu a povahy vojny a jej následkov v krajine, otvorenie očí ľudí, sprístupnenie pravdivých médií a informácií (Ef 3:14-21; Ef 1:17-23)🙏🏻

  • za roztopenie, rozmrazenie (v dôsledku strachu, oklamania a manipulácie) zápasu o spravodlivosť, právo a pravdu... Doslova nech nastane prudké oteplenie a jar, prebudenie k životu všetkých... jar ktorá sa nebude dať zastaviť (Vľp 2:10-14)🙏🏻

  • za prebudenie hrdinov práva, spravodlivosti a pravdy v celej krajine, za mobilizáciu ľudí dobrej vôle (Joel 4:9-10)🙏🏻

  • za milosť pre mužov (otcov a synov) v armáde a silových zložkách, aby si uvedomili do akého boja boli vyslaní a zároveň aby sa obrátili k Bohu a mali múdrosť ako sa zachovať, aby sa vyhli prelievaniu krvi nevinných ľudí a zachovali svoje svedomie čisté pred Bohom (Ž 107:1-22)🙏🏻

  • za milosť pre všetkých  „ľudí vplyvu“ v Kremli, vo vláde,  na kľúčových pozíciách, v spravodajských tajných službách, ktorí majú prístup k informáciám a uvedomujú si, do čoho je ich krajina vtiahnutá, aby ich svedomie a hrdinstvo bolo prebudené, aby rozumeli čo majú na svojich pozíciách urobiť  (podobne ako si Boh mohol použiť Mordochaja a jeho neter Ester – Est 4:13-14🙏🏻

  • za to aby celé Rusko povstalo a vstúpilo do zápasu o Božie požehnanie, odpustenie a milosť k návratu k Božiemu povolaniu a poslaniu (Iz 58:12; Iz 61:4)🙏🏻

  • za uzdravenie tejto krajiny z hrozných dôsledkov despotických diktátorských režimov, ktoré spôsobili dlhotrvajúcu zimu (oklamanie, zastrašenie, ľahostajnosť, horkosť, zlomenosť, horkosť, hnev a nenávisť, sebectvo, bezohľadnosť, nenásytnosť...) (Zj 22:1-2)🙏🏻

  • za duchovné prebudenie v cirkvi v Rusku, aby povstala ako armáda Kráľa, vojsko modlitebníkov, evanjelistov a misionárov (Ef 5:6-14)🙏🏻

"Lebo Tvoje je Kráľovstvo a moc i sláva na veky."

Mat 6:13

Ďakujeme za to, že môžeme v modlitbách stáť spolu s Vami.

bottom of page