VLÁDA

Boh ustanovil vládu,

aby chránil spravodlivosť

a právo a tvoril pokojné

a bezpečné prostredie

vo vnútri národa.

Budúci vládcovia by sa

mali pripravovať na to,

aby autoritu používali

v prospech obyvateľov,

ktorí im ju delegovali.

V Biblii (Dt 17:14-20)

Boh varuje ľudí

vo vládnucich pozíciách

pred jej zneužívaním

a životným štýlom

založeným na autoritárstve, hedonizme a materializme.

Božou alternatívou

voči týmto nešvárom je služobné vodcovstvo, čistota, transparentnosť a štedrosť.

 

Keďže v súčasnosti sú ľudia

vo vodcovských pozíciách tlačení ku kompromisom,

a to zvlášť v oblasti moci,

sexu a peňazí, je dôležité modliť sa a pracovať na tom, aby sme videli koniec každej praxe prinášajúcej korupciu, nenásytnosť a neprávosť.

 • Za múdrosť a vodcovstvo nového premiéra,

       za plynulé pokračovanie práce jednotlivých

       ministerstiev  NOVÉ!

 

 • Za sebareflexiu, obnovenie dôvery, korektnosť, efektívnu komunikáciu, spoluprácu a jednotný postup štvorkoalície NOVÉ!

 

 • Za jednotu, spoluprácu, súdržnosť, konštruktívnu komunikáciu a spoločnú víziu vládnej koalície pre Slovensko

 • Za koalíciu a opozíciu, aby sa venovali kvalitným riešeniam skutočných problémov našej spoločnosti, a nie vzájomným sporom a osočovaniu (Prís 17:15)

 • Za dobre fungujúce úrady a tímy na jednotlivých ministerstvách 

 • Za zrozumiteľné a transparentné zvevrejňovanie a vhodnú mediálnu komunikáciu pripravovaných zmien v spoločnosti 

 • Za správnych, múdrych a bohabojných ľudí na správnom mieste a Božiu múdrosť pre nich

 • Za personálne zmeny na riadiacich pozíciách: aby sa diali transparentne a naozaj s dopadom na očistenie od korupcie, aby na týchto pozíciách boli morálni a odborne kompetentní ľudia

 • Za múdrosť, rozvahu a pokoj pri riešení ťažkých situácií

 • Za dodržiavanie programového vyhlásenia vlády a dohôd všetkými koaličnými partnermi

 • Za dobrú vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi členmi vlády aj medzi ministerstvami navzájom

 • Za správne reakcie členov vlády na nepriateľsky naladených ľudí a na kritiku, či už je konštruktívna, alebo deštruktívna

 • Za žehnajúci postoj voči ústavným činiteľom a všetkým politikom

 • Za stabilitu vlády, narastajúcu dôveru a jednotu v koalícii a vo vláde

 • Za korektné, úctyplné a rešpektujúce vzťahy medzi všetkými politikmi

 • Za schopnosť diplomacie,  štátnický prejav členov vlády a všetkých našich politikov

 • Za rozvážnu prezentáciu rozhodnutí médiám

       a obyvateľom Slovenska

 • Za zdravé motivácie a úmysly našich politikov

 • Za nových charakterných a kompetentných politikov, aj z radov kresťanov