NOVÁ VLÁDA

 • Za jednotu, spoluprácu a spoločnú víziu vládnej koalície pre Slovensko

 • Za koalíciu a opozíciu, aby sa venovali kvalitným riešeniam skutočných problémov našej spoločnosti, a nie vzájomným sporom a osočovaniu NOVÉ! (Prís 17:15)

 • Za dobre fungujúce úrady a tímy na jednotlivých ministerstvách NOVÉ!

 • Za zrozumiteľné a transparentné zvevrejňovanie a vhodnú mediálnu komunikáciu pripravovaných zmien v spoločnosti NOVÉ!

 • Za správnych, múdrych a bohabojných ľudí na správnom mieste a Božiu múdrosť pre nich

 • Za personálne zmeny na riadiacich pozíciách: aby sa diali transparentne a naozaj s dopadom na očistenie od korupcie, aby na týchto pozíciách boli morálni a odborne kompetentní ľudia

 • Za správny spôsob voľby generálneho prokurátora

 • Za osobu, ktorá sa stane novým generálnym prokurátorom

 • Za zhostenie sa úradov, zverených zodpovedností

       a autority s múdrosťou a pokorou

 • Za múdrosť, rozvahu a pokoj pri riešení ťažkých situácií

 • Za dodržiavanie programového vyhlásenia vlády a dohôd všetkými koaličnými partnermi

 • Za dobrú vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi členmi vlády aj medzi ministerstvami navzájom

 • Za správne reakcie členov vlády na nepriateľsky naladených ľudí a na kritiku, či už je konštruktívna, alebo deštruktívna

 • Za žehnajúci postoj voči ústavným činiteľom a všetkým politikom

 • Za stabilitu vlády, narastajúcu dôveru a jednotu v koalícii a vo vláde

 • Za korektné, úctyplné a rešpektujúce vzťahy medzi všetkými politikmi

 • Za schopnosť diplomacie,  štátnický prejav členov vlády a všetkých našich politikov

 • Za kráľovský spôsob tvorby spoločných rozhodnutí a dohôd

 • Za rozvážnu prezentáciu rozhodnutí médiám a obyvateľom Slovenska

 • Za zdravé motivácie a úmysly našich politikov

 • Za nových charakterných a kompetentných politikov, aj z radov kresťanov

 • Facebook
 • Instagram
 • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska