top of page

VLÁDA

Boh ustanovil vládu,

aby chránil spravodlivosť

a právo a tvoril pokojné

a bezpečné prostredie

vo vnútri národa.

Budúci vládcovia by sa

mali pripravovať na to,

aby autoritu používali

v prospech obyvateľov,

ktorí im ju delegovali.

V Biblii (Dt 17:14-20)

Boh varuje ľudí

vo vládnucich pozíciách

pred jej zneužívaním

a životným štýlom

založeným na autoritárstve, hedonizme a materializme.

Božou alternatívou

voči týmto nešvárom je služobné vodcovstvo, čistota, transparentnosť a štedrosť.

 

Keďže v súčasnosti sú ľudia

vo vodcovských pozíciách tlačení ku kompromisom,

a to zvlášť v oblasti moci,

sexu a peňazí, je dôležité modliť sa a pracovať na tom, aby sme videli koniec každej praxe prinášajúcej korupciu, nenásytnosť a neprávosť.

V súlade s Iz 9:6, I Pt 2:13-17, 2 Krn 1:10, Prís 8:15-16, I Tim 2:1-2, Prís 29:4, Iz 22:22, Dan 2:20-23, Mat 28:18 sa modlime:

 • Za vládu odzrkadľujúcu Boha, ktorý je Kráľ kráľov a Pán pánov a základom Jeho trónu je spravodlivosť a právo

 • Za odvahu pre nás všetkých žiť antikorupčným štýlom života, odhaľovať a odmietať zlé a skorumpované správanie vo vlastnom živote aj v spoločnosti  NOVÉ!

 • Za odhalenie a odstránenie pevnosti pýchy, manipulácie, korupcie, populizmu, nespravodlivosti a nezákonnosti v našej spoločnosti NOVÉ!

 

 • Za správnych, múdrych a bohabojných ľudí na správnom mieste a Božiu múdrosť pre nich NOVÉ!

 • Za ochranu a otvorené dvere pre tých, ktorí čestne uplatňujú im zverenú autoritu a mandát NOVÉ!

 

 • Za charakterných, bezúhonných, čestných a zodpovedných vodcov, ktorí budú slúžiť obyvateľom našej vlády v súlade s Božím charakterom NOVÉ!

 • Za múdrych poradcov typu proroka Daniela a Jozefa Egyptského a pokoru a otvorenosť politikom voči ich múdrym radám NOVÉ!

 • Za integritu v živote vodcov a etické postupy pri rozhodovaní NOVÉ!

 • Za spravodlivých vodcov, ktorí stanovujú zákony založené na spravodlivosti Božieho morálneho zákona NOVÉ!

 • Za prokuratúru a súdnictvo, za spravodlivých policajtov, prokurátorov a sudcov NOVÉ!

 • Za to, aby vláda bezbožných prešla do rúk spravodlivých a bezúhonných ľudí NOVÉ!

 • Za zákonodarcov, ktorých zákony upevňujú právo, spravodlivosť a ochraňujú morálne hodnoty NOVÉ!

 • Za pokoj a bezpečnosť pre našu krajinu a ochranu pred nepriateľmi, ktorí ju ohrozujú zvnútra aj zvonka NOVÉ!

 

 • Za múdrosť a odvahu pre súčasnú pani prezidentku, pána premiéra a vládny kabinet, aj predsedu NR SR NOVÉ!

 

 • Za jednotu, spoluprácu, súdržnosť, konštruktívnu komunikáciu a spoločnú víziu vládnych predstaviteľov a zákonodarcov pre Slovensko NOVÉ!

 • Za koalično-opoziťné vzťahy, aby si navzájom pomáhali nachádzať kvalitné riešenia skutočných problémov našej spoločnosti (Prís 17:15)

 • Za dobre fungujúce úrady a tímy na jednotlivých ministerstvách 

 • Za zrozumiteľné a transparentné zverejňovanie a vhodnú mediálnu komunikáciu pripravovaných zmien v spoločnosti 

​​

 • Za personálne zmeny na riadiacich pozíciách: aby sa diali transparentne a naozaj s dopadom na očistenie od korupcie, aby na týchto pozíciách boli morálni a odborne kompetentní ľudia

 • Za múdrosť, rozvahu a pokoj pri riešení ťažkých situácií

 • Za dodržiavanie programového vyhlásenia vlády a dohôd všetkými koaličnými partnermi

 • Za dobrú vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi členmi vlády aj medzi ministerstvami navzájom

 • Za správne reakcie členov vlády na nepriateľsky naladených ľudí a na kritiku, či už je konštruktívna, alebo deštruktívna

 • Za žehnajúci postoj obyvateľov krajiny voči ústavným činiteľom a všetkým politikom

 • Za stabilitu vlády, narastajúcu dôveru a jednotu v koalícii a vo vláde

 • Za korektné, úctyplné a rešpektujúce vzťahy medzi všetkými politikmi

 • Za schopnosť diplomacie,  štátnický prejav členov vlády a všetkých našich politikov

 • Za rozvážnu prezentáciu rozhodnutí médiám

       a obyvateľom Slovenska

 • Za zdravé motivácie a úmysly našich politikov

 • Za nových charakterných a kompetentných politikov, aj z radov kresťanov

 • Za prebiehajúce vyšetrovania v aktuálnych korupčných kauzách

 • Za ľudí, ktorých dobieha pozemská spravodlivosť – aby to bolo v ich živote bodom obrátenia, prebudenia svedomia, zmeny a prijatia Božej spravodlivosti z milosti pre obeť Pána Ježiša Krista

 • Za zmenu atmosféry v našej krajine

 • Za nastolenie novej politickej kultúry medzi politikmi

 • Za ochranu a odolnosť politikov voči negatívnym vplyvom a patologickým javom v spoločnosti

 • Za všetkých politikov, aby počas tohto volebného obdobia čo najviac využili príležitosť voliť skutočné hodnoty a stáť na strane práva, spravodlivosti a pravdy

 • Za prechod od rozdelenia, nenávisti a beznádeje k spoločnej nádeji a otvorenosti na zmeny

 • Za zastavenie úmyselného podnecovania a šírenia nenávisti v našej spoločnosti, žiaľ, aj médiami

 • Za žehnajúci a vďačný postoj prehnane kritických obyvateľov Slovenska

 • Za obnovenie bázne pred Bohom a obrátenie sa ľudí v našej krajine k Bohu

 • Za kvalitné, premyslené a odborne dotiahnuté riešenia problémov a reforiem v jednotlivých oblastiach spoločnosti

 • Za múdrosť pri hlasovaní za aktuálne predkladané zákony

 • Za vymožiteľnosť spravodlivosti a práva​​

bottom of page