top of page
wnrxqgbhbh8.jpg

Čo je Modlitebná mobilizácia?

          Modlitebná mobilizácia je iniciatíva s celonárodnou pôsobnosťou, ktorá prepája modlitebníkov z rôznych cirkví a denominácií, ktorí sa stotožňujú s Apoštolským vierovyznaním. Našou túžbou je, aby sme sa modlili

v jednote k Otcovi v mene Pána Ježiša v Duchu Svätom v zhode s Božou vôľou. Veríme, že Božie riešenie je efektívnejšie než vojská, zbrane, či diplomacia. Veríme, že Boh, ku ktorému sa modlíme je dobrý, múdry

a mocný.
         Priebežne mobilizujeme a budujeme sieť modlitebníkov, ktorí milujú Slovensko. K modlitbám sú

prizývaní jednotlivci i modlitebné skupiny. Modlíme sa za duchovné prebudenie na Slovensku a napredovanie Slovenska v každej oblasti spoločenského života. Prihovárame sa aj za kľúčové oblasti riadenia našej krajiny. V rámci Modlitebnej mobilizácie si zdieľame modlitebné podnety, aby naše modlitby boli konkrétne

a cielené.

          Okrem mnohých iných biblických textov máme na srdci aj Slovo z proroka Izaiáša 62: 6-7:
         
„Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani Jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem

a nespraví ho chválou na zemi.“

          Tešíme sa, že nebeský Otec vzbudzuje a povoláva ľudí, ktorí modlitbou prinášajú nebo na zem:  novodobých hrdinov, nositeľov prebudenia a tvorcov histórie, ľudí plných Božej lásky vydávajúcich svedectvo o dobrej správe Pána, Ježiša Krista, veď aj Slovensko čaká na zjavenie Božích synov.

MM

Spoznajte nás

headline.jpg

Ján

Buc

Kňaz

RKC

maxresdefault (3).jpg

Milica Križanová

Učiteľka

BJB Viera

18194572_10155228922467438_1768909153811134325_n.jpg

Jaroslav

Šinkovic

Dom

modlitby

Lenka-Jamborova-photo-by-Zuzana-Zuzakova.jpg

Lenka Jamborová

Služba modlitby Martindom

headline (1).jpg

Marián

Lipovský

Kapela

Timothy

SI4YOge0mfo (1).jpg

Roman

Štencl

Veúci

Eben Ezer

a954876c9d3c1ecf9b7e6787b11094d2.jpg

Michal

Kevický

Kazateľ a pastor

BJB Viera

Fotoz_edited_edited.jpg

Zuzana

Šerá

Učiteľka

7 vrchov, dWell

25565_101152699922041_3710591_n.jpg

Dušan

Uhrin

Duchovný sprievodca

BJB Palisády

O nás

Dôležité kritériá

Vytvorili sme pružný systém, ktorý modlitebníkom sprostredkúva  konkrétne modlitebné podnety, ktoré musia spĺňať dve kritériá:
          1. Kritérium dôvernosti:

Záleží na tom, komu môžeme podnet sprístupniť:

       a) Dôverný podnet (DP) je určený len pre úzky tím modlitebníkov Modlitebnej mobilizácie.
       b) Všeobecný (verejný) modlitebný podnet (VP) je určený širokej modlitebnej „verejnosti“.

 2. Kritérium urgentnosti:

         Jedná sa o čas, ktorý je potrebný na doručenie modlitebných predmetov k modlitebníkom:
                a) Bez urgencie

       b) Urgentný modlitebný podnet - doručený najneskôr do 48 hod.

Kritériá

Modlitebné skupiny

Pre modlitebníkov sme vytvorili tri skupiny:
     1. Tím Modlitebnej mobilizácie (v počte cca 10+)

Do tohto tímu sa dostávajú ťažko dostupné (ale legálne) a zároveň citlivé, zlými ľuďmi zneužiteľné informácie, preto sú modlitebníci viazaní mlčanlivosťou.

    2. Modlitebný tím (v počte cca 100+)

Do modlitebného tímu sa dostávajú všeobecné modlitebné predmety zverejniteľné v cirkevných zboroch, či kresťanských médiách.

Skupiny

Cesta modlitebných podnetov k modlitebníkom

Po vyplnení nižšie zobrazeného formuláru, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Chcem odoslať podnet (v menu stránky hore) je modlitebný podnet doručený koordinátorovi modlitebníkov, ktorý rešpektuje zvolené kritérium dôvernosti a naliehavosti.

Podnety
MP VP.png

Poverený koordinátor Modlitebnej mobilizácie

Povereným koordinátorom je Romana Štencl, ktorý je súčasťou rozlišovacieho tímu viazaného mlčanlivosťou. Môžeš s ním dôverne komunikovať o formulácii modlitebných podnetov.
E-mail: modlitebna.mobilizacia@gmail.com

Koordinátor
bottom of page