Modlitebné

podnety

Aktualizované 26.4.2021

Modlime sa za Ukrajinu:

🙏🙏🙏

Za pokoj na ukrajinsko-

ruskom pohraničí:

Tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj, sýti ťa najlepšou pšenicou.

(Ž 147:14)

 

🙏🙏🙏
Za silu a udatnosť

pre Cirkev na Ukrajine:

On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. 

(Iz 40:29)