top of page

Parlamentné voľby 30. september 2023

 Milí súrodenci v Pánovi Ježišovi Kristovi,

 

          blíži sa deň parlamentných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, sobota 30. septembra 2023. Je to náš čas - čas rozhodnúť o ďalšom smerovaní našej krajiny.

Našim cieľom nie je povedať vám, koho máte voliť. Chceme vás povzbudiť, aby ste sa ešte viac ponorili do vzťahu s Bohom, naším milujúcim Otcom. Ponorme sa do Jeho Slova a použime biblické princípy, ktorými sa s dôverou môžeme nechať viesť pri rozhodovaní sa počas týchto parlamentných volieb.

          Vláda sa mení, politické strany sa menia, ľudia sa menia, ale náš Boh je ten istý včera, dnes, naveky,

aj pred voľbami, aj po voľbách. Božie Slovo sa nikdy nemení. Voľme spolu s Ním, z perspektívy Božieho Kráľovstva, a nie na základe presvedčivých argumentov politikov.

 

          Na Tvojom hlase záleží. Modli sa a poď voliť.

 

S úctou

          Ján Buc, Marián LipovskýMichal Kevický, Dušan Uhrin, Roman Štencl a Zuzana Šerá a ďalší.

„Tráva uschne,

kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha

pretrvá naveky.“

Iz 40:8

bottom of page