top of page

Multidimenzionálna mapa

Vízia, prorocký vhľad pre rok 2022

Ad de Bruin

Október/November 2021/5781

Bol som v Duchu na mieste, ktoré volám „strategická miestnosť“. Bolo to dôležité stretnutie, pretože sa na ňom zúčastnilo veľa anjelov najvyššej šarže. V určitom zmysle to nebolo prekvapujúce, pretože je to predsa len začiatok nového desaťročia, a rok 2021/5781 (v hebrejskom kalendári) má na konci číslo 1 alebo „alef“, čo znamená „priniesť silu do toho, čo sa už začalo“. Minulý rok 2020/5780 bol začiatkom „zmeny štruktúr, hraníc a toho, ako sme zvyknutí žiť“.

Všetci sme sa pozreli na „viacrozmernú mapu“ Európy. Vyzeralo to ako holografická 3D mapa. Bola viacrozmerná, pretože mapa mala rôzne „vrstvy“: hranice geografickej mapy reprezentovali nielen hranice krajín, ale aj kam siahajú ideológie a svetonázory, ktoré reprezentujú, a vodcov krajín, ktorí zasa reprezentovali svoj ľud, národy.. Hranice sa neustále menili. (Tento tok, neustála zmena hraníc, pokračoval aj v nasledujúcich rokoch, keďže jedným z rozmerov mapy je aj čas, roky.)

Hranice boli vedené, posúvané tam a späť duchovnými silami, ktoré sa tlačili proti sebe. Tieto sily reprezentujú ideológie, za ktorými stoja. Narážanie týchto mocností spôsobovalo chaos, pretože ľudia v krajinách nechápali, čo sa deje a čo skutočne spôsobuje tieto zmeny.

Zmätok ľudí spôsoboval stupňovanie duchovného tlaku. Nová technológia, ktorá mala pomôcť, nejako prispela k tomuto zmätku, pretože väčšina ľudí bola prekvapená, že existuje, a pýtali sa, prečo ich na to ich vodcovia neupozornili už skôr.

Na jednej strane u ľudí vzrástol zmätok, niektorým sa na druhej strane vyjasnilo, aká je realita, a čo sa deje. Tento proces priniesol väčšiu polarizáciu a rozpad krajín na menšie celky (nie nevyhnutne vládnych štruktúr), ale prejavili sa v zmýšľaní ľudí, čo sťažovalo vládnucim vodcom viesť svoj ľud/národy.

Svetskí vodcovia v mojej vízii nevedeli, ako preklenúť túto priepasť polarizácie a citeľného konfliktu. Ich jedinou odpoveďou bolo, že použili viac sily. Pánovým riešením bolo vytvoriť nový štýl vodcovstva: „obrátenie sŕdc otcov k deťom a srdca detí k ich otcom“, nový model vedenia, ktorý mal vzísť z Jeho ľudu. Skutočne načúvať jeden druhému, aj napriek generačným rozdielom, vzájomne objavovať a pochopiť dary a spôsob nazerania na život, vytvárať priestor pre starých aj mladých, zaviazať sa radšej vidieť prekvitať druhého viac, než druhému dokázať veľkosť svojej služby alebo sféry vplyvu, hľadať Jeho kráľovstvo (princípy), ktoré by mohli nahradiť citeľnú nejednotu a rozdiely.

Zdalo sa, že zo „strategickej miestnosti“ vychádzalo nové volanie. Všetci opustili miestnosť, zatiaľ čo sa mapa, holografická zemeguľa“ stále točila na znak toho, že sa to má vyriešiť v nadchádzajúcej sezóne.

Skutočnosť, že sa mapa Európy mení na globálnu zemeguľu znamená, že dôsledky pocítia ľudia na celom svete...

29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page