top of page

Slovensko a Rusko

Drahý modlitebník, drahá modlitebníčka!

V priebehu marca 2024 som prijala sériu snov ohľadom Slovenska a Ruska. Dnes sa chcem podeliť o významy týchto snov a posolstiev, ktoré prostredníctvom nich k nám Boh hovorí. Tieto správy sú strategickými inštrukciami, na ktoré je potrebné odpovedať v aktuálnej duchovnej situácii. Tieto prorocké vhľady a varovné slová sú pozvaním od nebeského Otca k modlitebnej spolupráci s Duchom Svätým a jeden s druhým, aby boli zničené plány nepriateľa.


Slovenský národ prechádza časom neistoty, nejasnosti a krízy, v ktorom sa potrebuje vyrovnať s vnútornými národnými nespracovanými traumami, aby sme vedeli čeliť vonkajším hrozbám novým, Božím spôsobom. Ešte stále je potrebné jednať s hriechmi, ktoré sa týkajú komunizmu a nacizmu, aby sa zastavilo šírenie bezbožného vplyvu, ktorý ku nám prichádza skrze Rusko. Prečo ? Pretože nespracované traumy činia (akýkoľvek) národ zraniteľným na tlaky alebo útoky zo strany agresora.


V jednom zo snov som videla, ako sa do národa šíria balíky z ruského národa, ktoré na prvý pohľad vyzerali ako prvá pomoc, ale v skutočnosti to boli knihy v ruštine, čo vyvolávalo v národe chaos. Ľudia tieto balíčky bezhlavo prijímali, bez akéhokoľvek porozmýšľania či rozlišovania. Vyzeralo to, akoby títo ľudia nemali na výber. Nemali inú možnosť, iba prijímať informácie, ktoré sú im servírované.


Jedným z prejavov postkomunistického dedičstva je strata kritického zmýšľania, rozlišovania, zvažovania, práva na slobodnú voľbu a osobnú autonómiu. Jedni tieto balíčky prijímali, pretože ich videli ako pomoc, iní sa tomu len nechápavo prizerali, aj keď mali rozlíšenie o tom, čo sa uvoľňuje do národa. Hoci bola prvá skupina ľahko ovplyvniteľná, ani druhá skupina nepriniesla do národa zmenu, pretože hoci mala správne rozlíšenie, nič s tým neurobila.


Edmunt Burke raz povedal, že ,,k tomu, aby zlo zvíťazilo, stačí, aby dobrí ľudia neurobili nič.''


Na Slovensku vznikajú nové výzvy a straty, ktoré už viac nemôžeme prehliadať. Duchovný nepriateľ sa distribúciou informácií prichádzajúcich z Ruska snaží zneužívať zraniteľné postavenie mnohých Slovákov, ktoré prinášajú do národa chaos, zmätok a rozdelenie rodín, priateľov, cirkví, spoločnosti. V inom sne som videla, ako medveď zaútočil na piatich Slovákov a tomu, ktorého chytil, odhryzol kus tváre. Vnímam v tom varovné posolstvo: Keď budeme prijímať veci, ktoré k nám prichádzajú od duchovného nepriateľa, môžeme prísť o svoju tvár, o svoju identitu, takže už viac nebude jasné ani zreteľné či sme ešte Slováci alebo už nie.


V médiách kolujú správy o medveďoch útočiacich na Slovákov v rôznych regiónoch. Je možné, že aj týmto spôsobom prichádza varovanie, že k nám schádza iný medveď, agresívna duchovná sila pôsobiaca skrze Rusko, ktorá by chcela drapnúť slovenský národ. Ak sa mu to podarí, Slováci stratia:

  • oči, teda schopnosť vidieť smerovanie, rozlíšiť ako ďalej, stratia víziu do budúcnosti

  • tvár, teda svoju identitu, svoj charakter.


V sne bolo ďalej  vidieť, že štyria Slováci dokázali utiecť pred medveďom do bezpečia, ktorým je Boh. Číslo 4 je prorockým symbolom dverí, čo znamená, že Boh rozhodne má východisko pre situáciu, v ktorej sa nachádzame. On je našou záštitou, našou ochranou i záchranou pred akýmkoľvek nepriateľom. To za Ním potrebujeme bežať, to k Nemu sa potrebujeme ako národ utiekať.


Boh sa v knihe proroka Ezechiela 34:27-28 zaručuje: Potom spoznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a zachránim ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili. Nebudú už korisťou národov, nebude ich žrať divá zver, ale budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší.


Ďalej som k tomu prijala ešte tieto dve biblické pasáže:

  • 1 Petrov 5:8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.


  • Genezis 39:10-21 Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju, aby si k nej ľahol a bol s ňou. 11 Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu, z domácich nebol nikto doma. 12 Ona ho CHYTILA za plášť a povedala: „Ľahni si ku mne!“ On jej však NECHAL plášť v ruke, VYBEHOL von a UTIEKOL.


Keď sa  v sne medveďovi podarilo nejakého Slováka chytiť, tak ten už s tým medveďom mohol na zemi len zostať ležať. V tejto biblickej pasáži sme čítali o tom, ako Putifarova žena využila situáciu. Keď nikto nebol doma, Jozef bol zraniteľnejší a tak sa ho rozhodla pokúšať. Pre Jozefa by bolo bezbožné mať blízky, intímny kontakt so ženou, ktorá nebola jeho zmluvnou manželkou pred Bohom. Akú múdrosť si z toho môžeme zobrať? Na Slovensku potrebujeme byť duchom prítomní, triezvi a bdelí, aby sme nepodľahli vplyvom nepriateľa, ktorý by chcel, aby sme s ním paktovali. Tento nepriateľ by nás chcel zviesť do zhody, ktorú Boh nikdy neodsúhlasil. Takáto zhoda je následkom neposväteného podriadenia sa a bezmocného vydania sa

niečomu, pred čím je potrebné utekať a byť ochránený.


Preto ťa dnes pozývam, aby si sa pridal k modlitbám za slovenský národ, špeciálne aj v tomto volebnom období.


Nebeský Otče, prosím Ťa, aby si nás ako slovenský národ uzdravil z tráum minulosti, ktoré

sme ešte nespracovali, aby sme sa nestali obeťou agresora. Proces obnovenia je zraniteľným časom, preto Ťa prosím o špeciálnu ochranu, aby sme nepodľahli bezbožným vplyvom, ktorých ovocím je zmätok, chaos a rozdelenie (v rodinách, medzi priateľmi, v cirkvi, v spoločnosti...). Chráň dobré spojenia a vzťahy vo vnútri našej zeme. Ďakujeme ti za rozlišovanie a oči, ktoré máme na to, aby sme videli. Zároveň Ťa prosíme, aby si nás uschopnil byť činiteľmi slova - ľuďmi, ktorí rozlišujú pravdu od klamu a zároveň s tým niečo robia. Daj nám prosím duchovnú triezvosť a bdelosť, aby sme neprišli o videnie a svoju jedinečnú identitu, ako slovenského národa. Modlím sa, aby sme neboli ľahko ovplyvniteľní, zvedení či zavedení informáciami, ktorých pravú podstatu je potrebné rozlišovať. Modlím sa, aby Slovensko nachádzalo útočište a utekalo k Bohu, ako k svojej ochrane či záchrane pred duchovným nepriateľom. Nech vždy s Ním nachádza cesty spásy a východisko z akejkoľvek situácie, keď by ho chcelo niečo ohrozovať. Amen


45 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page