top of page

Prorocká banka: Svetlo do tmy

Veríme, že nebeský Otec hovorí k srdcu Slovenska skrze prorocké dary. Zachytiť a odovzdávať tieto posolstvá je poslaním cirkvi, ktorá je Božím prorockým ľuďom. Poslaním prorokov je odhaľovať a pripomínať jednotlivcom, ale aj entitám a národom ich identitu, povolanie a poslanie v Božom Kráľovstve, prinášať povzbudenie, útechu, ale aj nápravu, keď míňame cieľ, ku ktorému sme povolaní.

Tak, ako iné banky slúžia ako depozitár cenností, aj Prorocká banka slúži na zhromažďovanie a uverejňovanie rozlíšených Božích posolstiev, lebo sú darom, skutočným pokladom a svetlom pre naše nohy, aby sme sa nestratili v temnote, ale naopak, aby sme sa v nej vedeli orientovať.

Posolstvá k nám prichádzajú skrze prorocké skúsenosti, ako sú slová, dojmy, obrazy, vízie, sny, hlas počuteľný fyzickým alebo vnútorným sluchom, zjavenie, napr. anjela alebo inej osoby, víziu viditeľnú otvorenými alebo zatvorenými očami, nadprirodzený výjav, akým bol napr. horiaci ker, otvorené nebo, ako ho videl zomierajúci Štefan, tranz - nadprirodzená skúsenosť v tele alebo vytrhnutie - skúsenosť mimo tela, transport alebo bilokáciu, keď Boží Duch osobu nečakane presunie na vzdialené miesto alebo sa nachádza na dvoch miestach naraz.

Budeme radi, ak sa o svoje prorocké skúsenosti s nami podelíte aj vy. Všetky príspevky archivujeme, kategorizujeme, rozlišujeme, triedime a dávame na posúdenie starším a skúsenejším v cirkvi. Preto je vhodné ku každému uviesť:

 • Tvoje meno a priezvisko

 • cirkev, zbor, spoločenstvo

 • meno autority, ktorej si vykazateľný

 • dosah Bohom danej autority

 • druh prorockej skúsenosti

 • zdroj - odkiaľ podľa Treba skúsenosť pochádza (od Boha, z duše/tela, od nepriateľa a pod.)

 • dátum

 • okolnosti, za ktorých Otec hovoril (miesto, životné udalosti, a pod.)

 • detailný popis toho, čo sme videli, počuli, zažili…

 • emócie, ktoré boli/sú s prorockou skúsenosťou spojené

 • Tvoj výklad, porozumenie

 • výklad v skratke (Otec, čo vidíš Ty? Prečo sa toto stalo? Čo mám robiť ja?)

 • posolstvo zhrnuté 2-5 vetami

 • adresáta - komu je posolstvo určené

 • aplikáciu - do akých konkrétnych krokov Otec povzbudzuje adresáta

 • prípadne ďalšie veci, ktoré uznáš za vhodné :-)

Ponúkame vám aj niekoľko otázok, ktoré vám môžu pomôcť pri opise obrazov a vízii:

→ Bol si tam sám/a?

→ Boli tam ďalšie osoby?

         → Čo ste robili?

         → Bol si prítomný/á, alebo si bol len nezainteresovaný pozorovateľ?

        → Kto hovoril a čo zaznelo? AkIko prebiehal dialóg, ak sa nejaký odohral?

         → Aké bolo okolie, pozadie?

         → Aká tam bola atmosféra?

         → Ako si sa cítil/a?

         → Aké ďalšie dojmy, zdanlivo nepodstatné detaily si vnímal/a?

         → Aké posolstvo, slovo múdrosti alebo poznania si prijal/a?

         → Ako sa posolstvo týka Tvojho života?

         → Ako sa posolstvo týka osôb, ktoré boli súčasťou Tvojej prorockej skúsenosti?

         → Ako sa posolstvo týka Slovenska?

         → Ako si skúsenosť a posolstvo vysvetľuješ? Čo je jeho cieľom?

         → Ako/čím skúsenosť a posolstvo prináša slávu Bohu?


Veríme, že keď Otec hovorí k vášmu srdcu, hovorí k srdcu národa. Preto vás chceme poprosiť, priatelia, aby primárnym cieľom všetkých komentárov, ktoré budete k príspevkom uverejňovať, bolo upozorniť na rýdze Božie slovo, alebo posolstvo, ktorým sa vám Duch prihovára. Nepovažujeme za potrebné zameriavať sa na to, čo k nám neprehovára, alebo na odhaľovanie toho, čo by mohlo byť v príspevkoch zavádzajúce. Skúmajme všetko a držme sa len toho, čo sa určite páči Otcovi (1 Sol 5:21). Veríme, že takýmto spôsobom sa nám najbezpečnejšie podarí rozlíšiť "zlato od bižutérie". Za všetky príspevky a komentáre vám ďakujeme!


30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page