top of page

Slovo pre Slovensko

Prorocké slovo

Isabela Allum

5. decembra 2015, Peine, Nemecko


Boh navštívi váš národ, lebo evanjelizácia bola uvoľnená. A Duch pokánia začne pokrývať národ ako prikrývka hmly. Boh začína prichádzať, spôsobí to zmätky v ľuďoch a keď sa ocitnú v nejasnej situácii a nebudú vedieť kam ísť, vtedy na nich zostúpi Duch pokánia, ktorý sa dotkne mysle a aj ducha týchto ľudí.

Nebudú vedieť, čo sa s nimi deje. Boh otvára okno príležitosti, aby veľa ľudí dosiahlo spásu. To sa stane náhle a neočakávane. Lebo Pán hovorí: Volanie niekoľkých (ľudí) bolo počuť v nebi.

A kvôli kriku niekoľkých, ktorí volali za svoju krajinu, Boh začína konať, lebo už vyslal Ducha pokánia, ale príde aj Duch prebudenia. Nebude to tradičné prebudenie, viete, neočakávajte prebudenie, o ktorej rozprávajú ľudia vo vašom národe, bude to omnoho tichšie, ale mocnejšie. Prenikne srdcia a životy mnohých ľudí a potom príde pozdvihnutie v krajine.

Počujem Pána hovoriť: On privedie veľa nových priekopníkov do vašej krajiny, veľa nových priekopníkov príde zo Severu a Juhu, z Východu a Západu. Nezostanú tam natrvalo, ale Boh posiela priekopníkov, ktorí ponechajú nástroje v krajine. Očakávajte, pripravujte sa a modlite sa za tých priekopníkov, ktorí prídu. Lebo prídu s nástrojmi a prídu odovzdať pomazanie, ale ľudia, ktorí sú v krajine budú vŕtať studne a nie tí, ktorí prichádzajú, ale ľudia v krajine sú tí, ktorí budú otvárať tie studne.

Volám vás k tomu, aby ste vychovávali generáciu (duchovných) sirôt v (Božom) kráľovstve. Lebo vy privediete siroty do dedičstva a odstránite kliatbu krajiny. Existuje veľa kliatieb v krajine, v ktorej žijete. Existuje veľa (duchovného) útlaku v krajine, v ktorej žijete. A existujú skutky mágie (čarodejníctva), ktoré sa preniesli cez 7 generácií. A Pán vás použije na odstránenie kliatieb a plotov (prekážok), ktoré boli vybudované, z nich mnohé majú miesto s autoritou (mocou), mali vlastníctvo.

A ja som počula Pána hovoriť, že víťazstvo je uvoľnené aj teraz v (Božom) Kráľovstve a v krajine, pretože Boh posiela ohnivé vozy a vozatajov, aby spôsobili prielom v krajine.

Mladí ľudia prídu aby našli útočište vo vašich životoch a vy uvidíte mnoho mladých ľudí, ktorí budú oslobodení v krajine. Lebo ja som uvidela revolúciu mladých ľudí v krajine. Boh ich chce povolať do existencie a volá ich do slobody, lebo oni sú bojovníci v krajine. Oni potrebujú nájsť Ježiša, ale majú pomazanie, silu, sú mocní a Pán vás použije na to, aby ste ich našli a zachránili, priviedli ich a vychovali mocnú armádu mladých ľudí pre evanjelizáciu, ktorá bude uvoľnená v krajine.

13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page