Slovensko,

nech Ťa Boh

požehná a ochráni!

Chceme byť jedným z nástrojov mobilizácie k modlitbám...

Vláda, ostatné oblasti

spoločnosti a koronavírus.

Pripoj sa a podieľaj sa

na stratégii modlitebníkov